Nazywam się Paweł Baka, tłumaczeniami zajmuję się zawodowo od 2001 roku. 

Sześć lat studiów na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie: Gdański Uniwersytet Medyczny), w trakcie których na równi z podręcznikami polskojęzycznymi korzystałem z podręczników anglojęzycznych, umożliwiło mi poznanie specyfiki medycznego języka angielskiego 
w wystarczająco szerokim zakresie, bym wiedzę tę mógł wykorzystywać już jako profesjonalny tłumacz. 


Niebagatelną rolę odegrała tu również moja pasja do języka angielskiego, którą odkryłem jeszcze w szkole podstawowej i konsekwentnie realizowałem w późniejszych latach. Między piątym a szóstym rokiem studiów wyjechałem w ramach urlopu dziekańskiego na rok do Londynu, gdzie zdałem egzamin Certificate of Proficiency in English na najlepszą ocenę (grade A).